• Інспектування систем протипожежного захисту, що експлуатуються з наданням актів технічного обстеження;
  • Видача технічного завдання на проведення ремонтних робіт систем протипожежного захисту;
  • Продовження строку експлуатації систем протипожежного захисту або їх списання;
  • Проведення пожежно-технічного обстеження об′єктів та надання рекомендацій щодо приведення їх до належного протипожежного стану.


Орган з інспектування акредетовано відповідно до вимог ISO/IEC 17020:2012 в сфері інспектування.

android-chrome-36x36