Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення, будівлі, споруди, приміщення, території, відкриті технологічні установки (процеси) підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

Інспектування відповідності вимогам стандартів, будівельних норм та правил, іншим законодавчим та нормативним документам у сфері пожежної і техногенної безпеки об’єктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення), будівель, споруд, приміщень, території, відкритих технологічних установок (процесів) підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.


Орган з інспектування акредетовано відповідно до вимог ISO/IEC 17020:2012 в сфері інспектування.

android-chrome-36x36