ТОВ “Український центр сертифікації “Технології безпеки” є профільною організацією, яка надає послуги з оцінки відповідності виконаних робіт протипожежного і техногенного призначення, а також об’єктів, що будуються та експлуатуються, вимогам пожежної і техногенної безпеки. Наша організація має акредитацію Національного агентства з акредитації України (атестат акредитації № А7207 від 25.09.2015) та підтвердила свою компетентність на відповідність вимогам ISO/IEC 17020:2012 “Оцінювання відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування” по типу А, як орган інспектування, що здійснює інспектування третьою стороною. Згідно набутої компетенції орган з інспектування ТОВ “Український центр сертифікації “Технології безпеки” також має право брати участь у комісіях з перевірки відповідності змонтованих систем протипожежного захисту і підписувати документи які згідно ДБН В.2.5-56:2014 засвідчують їх готовність до експлуатування.

Ми маємо напрацювання і великий досвід у інспектуванні високотехнологічних сучасних систем безпеки, забезпечуємо технічний нагляд за об’єктами нового будівництва. До складу органу входять підрозділи, які розташовані у більшості регіонів України, де працюють досвідчені висококваліфіковані експерти, кваліфікація яких підтверджена сертифікатами вищої категорії.

Нашими партнерами є Український союз пожежної та техногенної безпеки, Міжнародна асоціація “Пожежна безпека України” та Всеукраїнська громадська організація “Асоціація експертів будівельної галузі”.


Орган з інспектування акредетовано відповідно до вимог ISO/IEC 17020:2012 в сфері інспектування.

android-chrome-36x36